Leonardo da Vinci Lady with an Ermine – the latest research into the artist’s painting technique and the state of preservation of the painting

Description: 

In: Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie.

Complete author list: J. Czop, P. Frączek, J. M. del Hoyo-Meléndez, M. Matosz, M. Obarzanowski, J. Sobczyk, R. Kozłowski, L. Krzemień, M. Łukomski, D. Węgrzynek, P. Wiącek, P. Wróbel, Ł. Bratasz

DOI: 10.12797/RMNwK.08.2015.08.09, 2016.

Free download: www.yale.academia.edu/LukaszBratasz